Elcen Vest Combined Cycle Power Plant

Romania

Client

Elcen Vest Combined Cycle Power Plant

An

2021

Sector

Energie

Activitate

Lucrări de reparare a turbinei cu abur SKODA și a instalațiilor auxiliare, centrala electrică cu ciclu combinat Elcen Vest.